Recht op privacy bij een paramedische behandeling

De medewerkers van het Paramedisch Centrum zijn gehouden aan privacybescherming.

Als gevolg hiervan zijn zij gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie en heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens jegens derden. Er worden nimmer gegevens aan derden verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming. Overigens zijn zij bij verwijzing door een arts wel verplicht te rapporteren bij aanvang van de behandeling en te evalueren na beëindiging van de behandeling. De verwijzend arts ontvangt dan een schriftelijke rapportage.

Indien u dit wenst kunt u hiervan een afschrift ontvangen.