Het Paramedisch Oefen Centrum

Wat doet het Paramedisch Oefen Centrum?

Sinds 1996 is het Paramedisch Oefen Centrum gevestigd in het centrum van Den Hoorn. Het Paramedisch Oefen Centrum is een oefencentrum met een preventieve doelstelling, hetgeen wil zeggen dat het centrum zich richt op het zoveel mogelijk voorkomen van klachten door onder deskundige leiding een bewegingsprogramma aan te bieden.

Het Paramedisch Oefen Centrum beschikt over een trainingsruimte met de meest moderne en beveiligde apparatuur. Door de spierkracht, mobiliteit (lenigheid), coördinatie, uithoudingsvermogen en algemene conditie van het lichaam te onderhouden of te verbeteren wordt de functie van de spieren en gewrichten verbeterd en de functie van hart en longen getraind. Hierdoor is de  kans op het (opnieuw) ontstaan van klachten kleiner en wordt uw uithoudingsvermogen en algemene conditie verbeterd. Het Paramedisch Oefen Centrum kan door de specifieke deskundigheid en de trainingsfaciliteiten ook een rol spelen bij het vervolgtraject van een revalidatieproces. 

Het Paramedisch Oefen Centrum biedt een bewegingsprogramma voor iedereen onder de naam “Bewegen voor iedereen!!!”. Daarnaast zijn er bewegingsprogramma’s voor specifieke groepen, waarbij een op deze groepen gericht programma is samengesteld. Eén van deze specifieke groepen is het bewegingsprogramma tijdens en na zwangerschap onder de naam “Zwangerschap en fitheid”. U vindt meer informatie over deze groepen op deze site. 

Centraal bij het Paramedisch Oefen Centrum staat een op u persoonlijk afgestemd bewegingsprogramma, waarbij rekening gehouden wordt met uw niveau van functioneren en de eisen die in het dagelijks leven aan uw lichaam gesteld worden. Door de opleiding van de medewerkers is deskundigheid gegarandeerd.

"Bewegen voor iedereen!!!"

Voor wie is het Paramedisch Oefen Centrum?

Het Paramedisch Oefen Centrum is er voor iedereen dat wil zeggen voor jongeren en ouderen, voor mannen en vrouwen, voor goed en minder goed getrainden en voor mensen, die nooit met klachten aan het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten) werden geconfronteerd en voor mensen, die wel bekend zijn of waren met dergelijke klachten. Het bewegingsprogramma wordt dan ook aangeboden onder de naam: “Bewegen voor iedereen!!!”.

Hoe werkt het Paramedisch Oefen Centrum?

Na aanmelding wordt er eerst met u een individuele afspraak gemaakt voor een intakebijeenkomst. Tijdens deze intakebijeenkomst wordt er eerst een vragenlijst met u ingevuld om een indruk te krijgen van uw dagelijkse activiteiten en medische achtergrond. Daarna vindt er een onderzoek plaats om uw bloeddruk, longfunctie, gewicht, spierkracht, mobiliteit (lenigheid) en uithoudingsvermogen vast te stellen. Op deze wijze krijgen wij een beeld van uw functioneren, hetgeen mede bepalend is voor het trainingsniveau. Na het onderzoek ontvangt u een verslag van de bevindingen, worden de resultaten met u besproken en wordt de doelstelling van het bewegingsprogramma met u bepaald.  Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor deelname aan het bewegingsprogramma. Dit bewegingsprogramma wordt aan kleine groepen op een vast tijdstip van de week gegeven. Dit vindt plaats onder leiding van steeds dezelfde begeleider. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld. Indien u door omstandigheden bent verhinderd, kan op een ander tijdstip worden getraind. Dit gaat dan in overleg met de begeleider. Onder openingstijden, schema POC kunt u de tijden van de trainingsgroepen raadplegen. Het trainingsprogramma bestaat in grote lijnen uit een warming up, oefeningen op de mat (grondoefeningen), een fitnessprogramma en een cooling down. Elke week wordt een ander programma gegeven, zodat er sprake is van een afwisselend bewegingsprogramma. Op deze wijze wordt aandacht besteed aan het onderhouden of verbeteren van uw spierkracht, mobiliteit (lenigheid), coördinatie, uithoudingsvermogen en algemene conditie. Door het individueel onderzoek (intake) en het feit dat er steeds een vaste begeleider is, wordt een persoonlijke en deskundige begeleiding gegarandeerd. Periodiek kan op verzoek een evaluatie plaats vinden door een vervolgtest uit te laten voeren.  

Voor een optimaal resultaat dient continuïteit te worden nagestreefd!

"Zwangerschap en Fitheid"

Op dit moment worden er geen groepen zwangerschap en fitheid gegeven.