DiŽtistenpraktijk "AboutFood!"

De Diëtistenpraktijk “AboutFood!” werd op 11 augustus 2006 gestart aan de Prinses Beatrixstraat 4 te Den Hoorn. Bij de Diëtistenpraktijk “AboutFood!” zijn de individuele consulten de hoofdactiviteit. Tijdens deze consulten worden uw persoonlijke voedingsgewoonten in kaart gebracht,  een advies gegeven en vindt er begeleiding plaats tijdens het traject van het veranderen van uw voedingsgewoonten.

Daarnaast is het mogelijk workshops aan te vragen. Deze mogelijkheid bestaat voor particulieren en bedrijven. In overleg wordt dan de inhoud van de workshop samengesteld om op een interactieve manier de voedingsgewoonten in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen.

DiŽtetiek

Voor een voedingsadvies wordt u meestal verwezen door een huisarts of specialist naar een diëtiste. U krijgt dan een verwijsbrief van de verwijzer mee. Het is ook mogelijk zonder verwijzing van huisarts of specialist een diëtiste te consulteren. De diëtiste is bij uitstek de specialist om u te begeleiden bij het veranderen van uw voedingsgewoonten en het op maat samenstellen van een voedingspatroon om de gestelde doelstelling te bereiken. Deze doelstelling wordt samen met u bepaald. Indien nodig werkt de diëtiste van “AboutFood!” daarbij samen met huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten.
De redenen om een diëtiste om een voedingsadvies te vragen kunnen verschillend zijn.

Er kan sprake zijn van:

 • Overgewicht
 • Diabetes Mellitius (suikerziekte)
 • Hoog cholesterol
 • Hoge bloeddruk
 • Ondergewicht
 • Sporten
 • Zwangerschap
 • Allergie- en voedingsintolerantie
 • Maag- en darmklachten

Een diëtiste werkt op afspraak. Tijdens het eerste (intake) gesprek wordt uitvoerig besproken wat uw eet- en drinkgewoonten zijn, is er sprake van een medische achtergrond, medicijngebruik en wat is uw activiteitenpatroon (werk, hobby, sport). Als hierin voldoende inzicht is verkregen, zal de diëtiste samen met u de hulpvraag en de doelstellingen in kaart brengen. U krijgt bij dit eerste gesprek altijd een (voorlopig) voedingsadvies op maat mee naar huis. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Bij het voedingsadvies houden wij natuurlijk rekening met de gestelde doelstelling en uw persoonlijke omstandigheden en wensen.
Vervolgconsulten duren ongeveer 15-30 minuten. Afhankelijk van het voedingsadvies zal het aantal vervolgconsulten variëren. Bij een advies over “gezonde” voeding zult u misschien aan één consult voldoende hebben, terwijl mensen met overgewicht of een bepaalde medische achtergrond een aantal maanden begeleid zullen moeten worden.

SportdiŽtetiek

De diëtiste van voedingsadviesbureau “AboutFood!”  heeft zich door haar interesse in sport gespecialiseerd in Sportdiëtetiek en heeft het kwaliteitskeurmerk als “sportdiëtiste”.  Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (S.C.A.S.). Dit keurmerk geeft aan dat de diëtiste is aangesloten bij een netwerk van sportdiëtisten en regelmatig bijscholingen volgt om de kwaliteit te waarborgen. Deze specialisatie werd gevolgd na haar opleiding tot diëtiste (opleiding Voeding en Diëtetiek).
Een sportdiëtiste begeleidt sporters van elk niveau. Zij heeft te maken met recreatieve sporters, wedstrijdsporters en topsporters. Voor het regiosteunpunt (voorheen het Olympisch Steunpunt) begeleidt zij regelmatig sporttalenten.
Sportvoeding is in te delen in voeding voor teamsport, krachtsport en duursport. Elke tak van sport vereist een specifieke benadering op het gebied van voeding. Er wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt voor eet -en drinkgewoonten  voor, tijdens en na trainingen, voor de wedstrijddagen en voor de hersteldagen. Het kan soms noodzakelijk zijn dat er rekening gehouden moet worden met gewichtsklassen.
Een sporters kan een sportdiëtiste dus consulteren in verband met vragen en/of klachten in relatie tot sportbeoefening. Naast de indicaties als onder Diëtetiek genoemd, kunnen dit vragen en/of klachten zijn over:

 • Vermoeidheid
 • Hypoglycemie (te lage bloedsuiker tijdens het sporten)
 • Maag-darmproblemen
 • Gewichtsproblemen
 • Voedingspreparaten
 • Doping