Skip to main content

Beveiligings maatregelen

Beveiliging

Veiligheid

Beveiliging
Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Aan geheimhouding worden gehouden, die personen die namens het Paramedisch Centrum Den Hoorn van uw gegevens kennis kunnen nemen;
  • We hanteren een sterk gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Partners en beveiliging

Tijdens het bezoek aan ons centrum zult u niets merken van de getroffen maatregelen. We hebben echter de beveiliging van uw gegevens op een hoog niveau gebracht. Onze partner op het gebied van het elektronisch cliënten dossier (E.P.D.) is Intramed en heeft in 2015 de hoogste certificering voor informatiebeveiliging in de zorg behaald: ISO 27001 en NEN 7510. Wij hebben ook het beleid, de procedures en verantwoordelijkheid rondom gebruikte elektronische uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen vastgelegd.